“Μακαρισμοί” των γονέων και των παιδιών

famaimsim2

        
.
Από το κεφάλαιο “Μακαρισμοί”, από το βιβλίο “Επιστολές”  του αγίου γέροντος Παϊσίου:
.
Μακάριοι οί γονείς πού δεν χρησιμοποιούν τήν λέξη «μή» στά παιδιά τους, αλλά τά φρενάρουν από τό κακό μέ τήν αγία τους ζωή, τήν οποία μιμούνται τά παιδιά, καί ακολουθούν τόν Χριστό μέ πνευματική λεβεντιά χαρούμενα.
 

* *
 Μακάρια τά παιδιά πού έχουν γεννηθή «εκ κοιλίας μητρός» αγία, αλλά μακαριότερα είναι αυτά πού γεννηθήκανε μέ όλα του κόσμου τά κληρονομικά πάθη καί άγωνισθήκανε μέ ίδρωτες καί τά ξεριζώσανε καί κληρονομήσανε τήν Βασιλεία του Θεου εν ίδρώτι του προσώπου .
* *
.
 Μακάρια τά παιδιά που έζησαν από μικρά σε πνευματικό περιβάλλον καί έτσι ακούραστα προχωρήσανε στην Πνευματική ζωή.
Τρίς μακάρια όμως είναι αυτά τά αδικημένα παιδιά πού δεν βοηθηθήκανε καθόλου (αντιθέτως τά σπρώχνανε στό κακό), αλλά μόλις άκούσανε γιά τόν Χριστό, γυαλίσανε τά μάτια τους, καί μέ μιά στροφή εκατόν ογδόντα μοιρών γυαλίσανε απότομα τήν ψυχή τους καί βγήκανε καί από τήν έλξη της γης καί κινηθήκανε στην Πνευματική τροχιά.
Πηγή : Οικογένεια μάι γωνιά του Παραδείσου
* *
.
.
από το βιβλίο “Επιστολές” γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου. έκδοση Ι. Ησ. Αγ. Ιω. Θεολόγου, Σουρωτή Θεσ/νίκης
σημ: οι “Επιστολές” γράφτηκαν για μοναχούς και απευθύνονται σε εκείνους, αλλά υπάρχουν μέσα στο βιβλίο και αναφορές στην οικογενειακή ζωή, καταδεικνύοντας ότι κοινός είναι ο στόχος και των εγγάμων και των μοναχών: η είσοδος στη Βασιλεία των Ουρανών…

Σχόλια