Γιαρέμ-Γιαρέμ όμορφο τραγούδι !!!

Song: Giarem - N.Gatsos, G.Hatzinasios
Conductor: Rosie Mastrosavva
Piano: Savvas Rakintzakis

Γιαρέμ - Ν.Γκάτσος, Γ.Χατζηνάσιος
Διεύθυνση: Ρόζη Μαστροσάββα
Πιάνο: Σάββας Ρακιντζάκης

ΓΙΑΡΕΜ -ΓΙΑΡΕΜ

Με βασιλικό, γιαρέμ, γιαρέμ, και δυόσμο,
στόλισ’ ο Θεός, γιαρέμ, γιαρέμ, τον κόσμο,
μα ήρθε συννεφιά, γιαρέμ, γιαρέμ, και μπόρα
κι έπεσε κακό, γιαρέμ, γιαρέμ, στην χώρα.

Τώρα το παιδί, γιαρέμ, γιαρέμ, μονάχο
μοιάζει με πουλί, γιαρέμ, γιαρέμ, σε βράχο.
Τέτοιο ξαφνικό, Χριστέ, Χριστέ, Χριστέ μου,
να μην ξαναδώ ποτέ, ποτέ, ποτέ μου.

Με της ομορφιάς, γιαρέμ, γιαρέμ, τον ήλιο
σου ‘χτισα κι εγώ, γιαρέμ, γιαρέμ, βασίλειο,
μα ‘ρθανε καιροί, γιαρέμ, γιαρέμ, και χρόνοι
κι έγινε καπνός, γιαρέμ, γιαρέμ, και σκόνη

Κι έμεινε η καρδιά, γιαρέμ, γιαρέμ, μονάχη,
σαν της ερημιάς, γιαρέμ, γιαρέμ, το στάχυ,
τέτοια συμφορά, Χριστέ, Χριστέ, Χριστέ μου,
να μην ξαναδώ ποτέ, ποτέ, ποτέ μου.

Με του φεγγαριού, γιαρέμ, γιαρέμ, τ’ αγιάζι,
τ’ όνειρο χαρές, γιαρέμ, γιαρέμ, μοιράζει
μα στην ξαστεριά, γιαρέμ, γιαρέμ, της μέρας,
γίνεται φτερό, γιαρέμ, γιαρέμ, κι αγέρας.

Τώρα στου ματιού, γιαρέμ, γιαρέμ, την άκρη,
θάλασσα κυλάει, γιαρέμ, γιαρέμ, το δάκρυ,
τι να πω κι εγώ, Χριστέ, Χριστέ, Χριστέ μου,
πού ‘μαι ‘να μικρό πουλί, πουλί τ’ ανέμου.
Με βασιλικό…τον κόσμο.