Εις το βουνό ψηλά εκεί

Εις το βουνό ψηλά εκεί
είν' εκκλησιά ερημική.
Το σήμαντρό της δεν κτυπά.,
δεν έχει ψάλτη ουδέ παπά!
Ένα καντήλι θαμπερό,
και ένα πέτρινο σταυρό,
έχει στολίδι μοναχό
το εκκλησάκι το φτωχό.
Αλλ' ο διαβάτης σαν περνά
στέκεται και το προσκυνά,
και με ευλάβεια πολλή
τον άσπρο του σταυρό φιλεί.
Επάνω στο σταυρό εκεί
είναι εικόνα μυστική,
μ' αίμα την έγραψ' ο θεός,
και την λατρεύει ο λαός.