Υπέροχο... (video)


Αυτό που θα δείτε και θα ακούσετε είναι το επίτευγμα της συνδυασμένης
προσπάθειας των φοιτητών της σχολής μουσικής Robert M. Trammell Music
Conservatory και της σχολής μηχανικής της Sharon Wick School of Engineering
at the University of Iowa.

Το 97% των εξαρτημάτων της μηχανής προήλθε απο τις εταιρείες John Deere
Industries ( τα γνωστά τρακτέρ ) και Irrigation Equipment of Bancroft, Iowa
δηλαδή γεωργικά εξαρτήματα!

Τους χρειάστηκε 13,029 ώρες για την κατασκευή και τον συγχρονισμό της
μηχανής πριν κινηματογραφήσουν αυτό το φίλμ. Τώρα βρίσκεται σε έκθεση στο
Matthew Gerhard Alumni Hall του πανεπιστημίου της Iowa και θα δωρηθεί στο
Smithsonian.