Οι Άγιοι Ανάργυροι

ΚΟΣΜΑΣ, ΔΑΜΙΑΝΟΣ : Καταγωγή τους ήταν η Μ. Ασία, η μνήμη τους είναι 1η Νοεμβρίου (Πανηγυρίζει ο Ναός μας). Ο πατέρας τους ήταν ειδωλολάτρης ενώ η μητέρα τους ,ονόματι Θεοδότη,ήταν χριστιανή.Οι Άγιοι ορφάνεψαν από πατέρα πολύ ενωρίς. Έτσι,επωμίστηκε όλη την ευθύνη της ανατροφής και μορφώσεως τους η μητέρα τους.Όντας δε εκείνη χριστιανή και πολύ ευσεβής και ενάρετη γυναίκα ,διαπαιδαγώγησε τα τέκνα της σύμφωνα με τις αρχές του Ευαγγελίου και τα οδήγησε στο δρόμο του Χριστού.οσμάς και Δαμιανός προσονομάστηκαν Ανάργυροι, διότι δεν ανέχονταν να πάρουν αμοιβή από κανέναν.Όλους τους ιάτρευαν δωρεάν και αμισθί.Έτσι λοιπόν οι Άγιοι πέρασαν θεοφιλώς τη ζωή τους και ετελειώθησαν εν ειρήνη.Τα άγια λείψανά τους εναποτέθηκαν στον τόπο τον ονομαζόμενο Φερεμάν.

  Πέραν τούτου, η ευλαβής και εκλεκτή εκείνη μητέρα έστειλε τα τέκνα της σε διάφορες σχολές και έκαμαν σπουδές σε όλους τους τομείς της γνώσεως της εποχής τους.Έτσι έλαβαν πείρα σε όλες τις επιστήμες.Τελικά όμως οι Άγιοι περιόρισαν τις δραστηριότητές τους στις ιατρικές τους γνώσεις και θεράπευαν κάθε νόσο και αδιαθεσία των ανθρώπων,ενώ παράλληλα παρείχαν ιατρεία και στις ψυχές τους.Και δεν θεράπευαν μόνο τους ανθρώπους, αλλά και τα ζώα.
  Οι Άγιοι Κ