Άγιος Νικόλαος ο θαυματουργός. Μεγάλη η "χάρη" του.