Οι κίνδυνοι του καλοκαιριού


Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τα παιδιά τους καλοκαιρινούς μήνες είναι ο πνιγμός που μπορεί να συμβεί στη θάλασσα, σε πισίνα και σε λίμνη. Ο πνιγμός είναι μια σοβαρή και αρκετά συχνή αιτία θανάτου στην παιδική ηλικία. Παρόλο που η χώρα μας βρέχεται στο μεγαλύτερο μέρος της από θάλασσα και έχει πληθώρα νησιών οι περισσότεροι Έλληνες δεν ξέρουν κολύμπι και οι θάνατοι από πνιγμό τους καλοκαιρινούς μήνες είναι συχνοί, περίπου 300 το χρόνο από τους οποίους περίπου 20 σε παιδιά και 15 σε εφήβους. Αυξημένο κίνδυνο πνιγμού έχουν τα παιδιά μικρής ηλικίας, συχνότερα τα αγόρια 12:1, καθώς και τα παιδιά που πάσχουν από επιληπτικό σύνδρομο. Σε κάθε θάνατο παιδιού από πνιγμό αντιστοιχούν 6-10 άλλα παιδιά που κινδύνευσαν να πνιγούν και που, κάποια από αυτά, στη συνέχεια εμφανίζουν νευρολογικές βλάβες.


Παράγοντες που επηρεάζουν την έκβαση του πνιγμού είναι ο χρόνος που βρισκόταν αβοήθητο μέσα στο νερό το παιδί, ο όγκος και η σύσταση του νερού, η θερμοκρασία του νερού και η τυχόν εισρόφηση γαστρικού περιεχομένου. Σε θαλασσινό νερό, οι πνεύμονες καταλαμβάνονται από υπέρτονο (πυκνό) υγρό που περιέχει αλάτι και προκαλεί τη μετακίνηση και άλλου νερού στους πνεύμονες από τα αγγεία, με αποτέλεσμα τη δημιουργία πνευμονικού οιδήματος.  Σε γλυκό νερό, οι πνεύμονες καταλαμβάνονται από νερό που μετακινείται προς τα αγγεία. Στο ψυχρό νερό, δηλαδή όταν η θερμοκρασία νερού είναι μικρότερη από 20οC, ελαττώνεται η θερμοκρασία σώματος προοδευτικά στους 32οC, οπότε επέρχεται σταδιακά απώλεια της συνείδησης και ο θάνατος.

Για την ασφάλεια των παιδιών στο κολύμπι πρέπει να μην τα αφήνουμε ποτέ μόνα τους και να υπάρχει συνεχώς επιτήρησή τους, γιατί μπορεί να πνιγούν σε λιγότερο από 3 λεπτά και σε βάθος νερού μικρότερο των 30 εκατοστών. Δεν επιτρέπουμε το κολύμπι αν δεν έχουν περάσει 3-4 ώρες από το φαγητό και βάζουμε στο παιδί το σωστό, για την ανάπτυξή, του σωσίβιο. Ελέγχουμε τη θερμοκρασία του νερού να μην είναι κρύο και αποφεύγουμε τις περιοχές με θαλάσσια ρεύματα και ταραγμένη θάλασσα. Προτιμήστε το κολύμπι του παιδιού σε οργανωμένες παραλίες ή πισίνες που επιτηρούν ναυαγοσώστες. Φροντίστε να μάθει το παιδί σας κολύμπι όσον το δυνατόν νωρίτερα από έμπειρους κολυμβητές.

Κ α μ ι ά  σ υ μ β ο υ λ ή   δ ε ν    υ π ο κ α θ ι σ τ ά    τ η    σ υ ν ε χ ή    ε π ί β λ ε ψ η    τ ω ν    π α ι δ ι ώ ν    π ο υ   κ ο λ υ μ π ο ύ ν    α π ό    τ ο υ ς     γ ο ν ε ί ς   τ ο υ ς.
Πηγή:Μαμυ Κουλ

Σχόλια