Χριστουγεννιάτικο Αλεξανδρινό λουλούδι

 Έχω χρησιμοποιήσει κόκκινη τσόχα και στη κέντρο κίτρινη.
Πηγή ScraperrOr.Σχόλια