ΜΥΡΙΖΕΙ....ΘΕΟ..!


Πώς η παρουσία του Θεού είναι απροσδόκητη,
πώς τα παιδιά επικοινωνούν πιο εύκολα από τους μεγάλους με τον Θεό
πώς η λύπη των γονιών δυνάμωσε την προσευχή τους
και τους έφερε πιο κοντά στον Θεό
και πώς η προσευχή των γονιών επέδρασε στο παιδί
και εισακούστηκε στον Ουρανό.

Σχόλια