Ο Βίος του Αγίου Αρσενίου του Καππαδόκου

 
 
Φάρασσα και ο Άγιος Αρσένιος ο Καππαδόκης
 

Σχόλια