Η παραβολή του Τελώνη και του Φαρισαίου ( μικρή ταινία για παιδιά)


Σχόλια