Η παραβολή του Τελώνη και του Φαρισαίου (εκτύπωσε και ζωγράφισε)


Σχόλια