Οι Δανοί βρήκαν τη λύση για την παιδική παχυσαρκίαΗ παιδική παχυσαρκία έχει εξελιχθεί σε «πανδημία» τα τελευταία χρόνια και η αντιμετώπισή της αποτελεί αναμφίβολα σημαντική πρόκληση για τη δημόσια υγεία...

Ένα νέο στρατηγικό σχέδιο εφαρμόζεται στη Δανία με στόχο να υιοθετήσουν τόσο οι γονείς όσο και τα παιδιά υγιεινές συνήθειες και να επιτευχθεί ο στόχος περιορισμού της παιδικής παχυσαρκίας.
Το πιλοτικό πρόγραμμα ήταν πρωτοβουλία του Δανού παιδιάτρου Jens Christian Holm και ξεκίνησε από την πόλη Holbæk στα βορειοανατολικά της χώρας. Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα του BBC, έχει εφαρμοστεί σε οκτώ ακόμη πόλεις της Δανίας.

Περίπου 1.900 άτομα έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα και ποσοστό 70% εξ αυτών κατάφεραν να παραμείνουν σε φυσιολογικό βάρος κάνοντας σημαντικές αλλαγές στις καθημερινές τους συνήθειες.
Διαφέρει από αντίστοιχες πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί στο παρελθόν, καθώς δεν προτείνει μικρές, σταδιακές αλλαγές στον τρόπο ζωής αλλά προσεγγίζει το πρόβλημα συνολικά. Οι αλλαγές αφορούν τόσο στις καθημερινές συνήθειες των παιδιών όσο και των γονέων τους.
Πηγή : Τρομακτικό

Σύμφωνα με το Δρ Holm, είναι πολύ δύσκολο για ένα παιδί να αντιμετωπίσει μόνο του το πρόβλημα της παχυσαρκίας. «Εμείς παρέχουμε το πλαίσιο και τα εργαλεία που χρειάζεται το παιδί και η οικογένειά του για να αντιμετωπίσει την παχυσαρκία», δηλώνει ο Holm.
Αρχικά, το παιδί θα πρέπει να νοσηλευτεί για 24 ώρες, ώστε να γίνουν αναλυτικές εξετάσεις, όπως η μέτρηση του ποσοστού λίπους στο σώμα. Χορηγείται επίσης ένα λεπτομερές ερωτηματολόγιο που αφορά στις διατροφικές συνήθειες των παιδιών.

Κάθε παιδί ακολουθεί εξατομικευμένο πρόγραμμα που επιβάλλει αλλαγές σε 15-20 από τις καθημερινές του συνήθειες (φαγητό, γυμναστική κ.λπ.). Για παράδειγμα, βασικός στόχος είναι τα παιδιά να περνούν λιγότερο χρόνο μπροστά στον υπολογιστή και την τηλεόραση και να κινούνται όσο το δυνατόν περισσότερο κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Τα πρώτα αποτελέσματα από το πρόγραμμα κατέδειξαν ότι το 70% των συμμετεχόντων κατάφερε να παραμείνει μέσα στα όρια του φυσιολογικού βάρους για διάστημα τεσσάρων ετών.

Ο Holm προτρέπει και άλλα κράτη να υιοθετήσουν παρόμοιες στρατηγικές προκειμένου να αντιμετωπιστεί το διογκούμενο πρόβλημα της παιδικής παχυσαρκίας

Σχόλια